Den 7. marts 1897 samledes de interesserede vognmænd i et røgfyldt kælderlokale på det noget nedslidte traktørsted “Ny Rustenborg”. Stedet blev i øvrigt bygget på en parcel Rustenborg lystskov i midten af 1860erne samtidig med, at jernbanen fra København blev åbnet.

Selv om de forsamlede vognmænd var ivrige efter at få fællesskabstanken realiseret, var mødet ikke uden sværdslag. Stærke meninger og egne interesser skulle bøjes mod hinanden, før løsningen, en vognmandsforening, kunne lægges frem. Foreningen skulle varetage såvel de merkantile som de arbejdsgivermæssige interesser.

Da Nordre Birk, der er en retskreds, på daværende tidspunkt, havde ret udflydende grænser, er det lidt uklart, om vognmandsforeningen ved samme lejlighed fik sit stedlige navn. Men under alle omstændigheder er det grundlæggelsen af den forening, vi kender i dag som NORDRE BIRKS VOGNMANDSFORENING.